Profil

Profil (1) | » Sekapur Sirih « (1)


                          

            Yang Dipertua
      Majlis Guru Besar (MGB) Negeri Sabah

    

      Assalamualaikum dan selamat sejahtera.

      Majlis Guru Besar (MGB) Negeri Sabah mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih kerana sudi mengunjungi laman web ini.

      MGB Negeri Sabah berharap laman web ini dapat menyumbangkan banyak faedah kepada semua pihak, terutama semua sekolah dan warga pendidik di negeri ini.

      Perkongsian maklumat dan pengetahuan antara kita akan mampu menjana dan memperkasa dunia pendidikan di negeri ini ke arah pencapaian tahap pendidikan yang lebih berkualiti dan cemerlang.

      MGB Negeri Sabah merakamkan ucapan penghargaan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung kerana telah mencurahkan tenaga dan bakti yang tidak terhingga untuk melahirkan laman web ini.

      Sekian, terima kasih.

Encik Mohd Zajih bin Haji Edinin,
Yang Dipertua,
Majlis Guru Besar (MGB)
Negeri Sabah.